alternatyne.info

PASS/HASH GENERATOR

Wybierz opcje:
 
Najedź tutaj myszką, aby skrypt generował hasło. Możesz też skorzystać z przycisków START
i STOP. Jeśli wpiszesz 0 lub liczbę ujemną skrypt będzie generował hasło, dopóki go nie zatrzymasz.
Hasło jest generowane po stronie klienta, więc nie jest przez nas nigdzie zapisywane!

SIŁA HASŁA:  

0%
 
nie wygenerowano
[pokaż więcej statystyk]Statystyki z pomiaru mocy hasłaPlus punkty ilość bonus
 
Liczba znaków +(n*4)
 
 
 
Duże litery +((len-n)*2)
 
 
 
Małe litery +((len-n)*2)
 
 
 
Cyfry +(n*4)
 
 
 
Symbole +(n*6)
 
 
 
Pośrednio między numerami a symbolami +(n*2)
 
 
 
Wymagane +(n*2)
 
 
Minus
 
Tylko litery -n
 
 
 
Tylko cyfry -n
 
 
 
Powtarzające się znaki -
 
 
 
Kolejne duże litery -(n*2)
 
 
 
Kolejne małe litery -(n*2)
 
 
 
Kolejne cyfry -(n*2)
 
 
 
Sekwencje znaków (3+) -(n*3)
 
 
 
Sekwencje cyfr (3+) -(n*3)
 
 
 
Sekwencje symboli (3+) -(n*3)
 
 
Legenda
 •  
  Bardzo dobrze: spełnia standardy
 •  
  Wystarczające: spełnia minimalne standardy na dobrym poziomie
 •  
  Słabe: spełnia minimalne standardy na najniższym poziomie
 •  
  Błąd: nie spełnia minimalnych standardów
 •       n : ilość powtórzeń
 •       len : długość ciągu